Pedrada


Pedrada
Sp Pedradà Ap Pedrada L k. Portugalijoje

Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė.